Poule no 1 V/M Indicator HS
WHITE Lucy Salle Hunt-Roeder   V 3 1 V 4 2/5 0 18
NOREJKO Teresa Llandovery 2   1 3 V 2 1/5 -9 13
JONES Libby Ddraig Wern V V   V V V 5/5 17 25
AMPHLETT Bethan Cardiff Uni V V 0   V 1 3/5 -1 16
CRUICKSHANK Emma Uclan 1 2 2 3   2 0/5 -15 10
JELFS Beth Imperial College V V 2 V V   4/5 8 22

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
HAMLIN Alice Salisbury   1 4 0 0 0/4 -15 5
HOWELLS Abigail Bridgend V   1 2 4 1/4 -4 12
EVANS Lisa Pembroke V V   V 1 3/4 2 16
SMITH Annabel Ddraig Wern V V 4   1 2/4 3 15
LEWIS Rachael Bath Sword V V V V   4/4 14 20

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
SHEPHERD-FOSTER Meg Ddraig Wern   V 2 V V 3/4 7 17
SHEPHERD-FOSTER Patricia Ddraig Wern 2   1 1 4 0/4 -12 8
LILLYCROP Megan Bridgend V V   V V 4/4 14 20
FRITH Vivien Ena Salle Ursa 3 V 1   3 1/4 -4 12
DYER Charlie Cardiff Uni 0 V 2 V   2/4 -5 12

 

  Poule no 4 V/M Indicator HS
HUGHES Frances Ddraig Wern   2 X 3 2 0/3 -8 7
RICHARDSON Kristine Ddraig Wern V   X 1 0 1/3 -6 6
WILLIAMS Lucy Sidmouth And East Devon A A   A A abandon1
NAREY Michele White Eagle V V X   2 2/3 3 12
CHEN Joanna Star Sword V V X V   3/3 11 15