Poule no 1 V/M Indicator HS
MACKINNON Isabella One Two Six   V V2 0 V 3/4 2 12
BOTTLE Sandra Ltfc 3   V 2 V4 2/4 1 14
SMITH Annabel Ddraig Wern 1 2   3 V 1/4 -5 11
PEARSON Iona Cardiff V V V   V 4/4 15 20
PARKER Laura Star Sword 1 1 4 0   0/4 -13 6

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
SHEPHERD-FOSTER Patricia Ddraig Wern   4 2 0 2 2 0/5 -15 10
CRANK Tara Tiger Swords V   V 4 3 2 2/5 0 19
REES Gabriella Pembroke V 1   4 2 1 1/5 -9 13
MACKINNON Leonora One Two Six V V V   2 3 3/5 2 20
MCDERMOTT Chiara Crawley Sword V V4 V V   3 4/5 8 22
STEINER Christine Gadaski V V V V V   5/5 14 25

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
GIBB Kathryn Gadaski   V 2 1 V 2/4 -2 13
ROBINSON Lyn Star Sword 2   2 2 3 0/4 -11 9
SHEPHERD-FOSTER Meg Ddraig Wern V V   V V 4/4 12 20
JONES Caitlin Salle Eton V V 2   4 2/4 3 16
CRUICKSHANK Emma Uclan 3 V 2 V   2/4 -2 15

 

  Poule no 4 V/M Indicator HS
JONES Lizzie Uclan   0 2 0 3 3 0/5 -17 8
SANDERCOCK Emma Army V   2 2 1 4 1/5 -6 14
JAMES Martha Ddraig Wern V V   1 2 V4 3/5 0 17
BUTTON Lori Swansea V V V   V V 5/5 18 25
MCDONALD Kirsty Bath Sword V V V 3   V 4/5 11 23
AMPHLETT Bethan Cardiff Uni V V 3 1 1   2/5 -6 15