Poule no 1 V/M Indicator HS
SANDERCOCK Emma Army   2 V 1 V 2/4 -5 13
MACKINNON Leonora One Two Six V   V V V 4/4 13 20
JAMES Martha Ddraig Wern 4 1   1 2 0/4 -12 8
BUTTON Lori Swansea V 2 V   V 3/4 7 17
REES Gabriella Pembroke 4 2 V 3   1/4 -3 14

 

  Poule no 2 V/M Indicator HS
MACKINNON Isabella One Two Six   2 3 V 1 2 1/5 -5 13
AMPHLETT Bethan Cardiff Uni V   1 V 3 1 2/5 -4 15
JONES Caitlin Salle Eton V V   V V 3 4/5 10 23
JONES Lizzie Uclan 1 3 0   2 0 0/5 -19 6
SMITH Annabel Ddraig Wern V2 V4 4 V   3 3/5 2 18
PEARSON Iona Cardiff V V V V V   5/5 16 25

 

  Poule no 3 V/M Indicator HS
ROBINSON Lyn Star Sword   3 V 1 3 4 1/5 -5 16
CRANK Tara Tiger Swords V   V V 2 2 3/5 2 19
SHEPHERD-FOSTER Patricia Ddraig Wern 1 1   1 1 2 0/5 -19 6
BOTTLE Sandra Ltfc V 3 V   3 2 2/5 1 18
MCDERMOTT Chiara Crawley Sword V V V V   V 5/5 13 25
STEINER Christine Gadaski V V V V 3   4/5 8 23

 

  Poule no 4 V/M Indicator HS
GIBB Kathryn Gadaski   V 3 2 V 2/4 2 15
CRUICKSHANK Emma Uclan 3   1 2 V 1/4 -6 11
SHEPHERD-FOSTER Meg Ddraig Wern V V   V V 4/4 10 20
MCDONALD Kirsty Bath Sword V V 4   V 3/4 10 19
PARKER Laura Star Sword 0 2 2 0   0/4 -16 4